Actualité

Grondsteeleeung fir 4 Haiser vum Fonds du Logement zu Useldeng

​Haut war d'Grondsteeleeung fir 4 Haiser vum Fonds du Logement an Zesummenarbecht mat der Gemeng Useldeng.

Dës Manifestatioun war an Präsenz vum Minister vum Logement, dem Här Marc Hansen, dem Här Pollo Bodem, Buergermeeschter vun der Gemeng Useldeng, dem Schäffen an Gemengerot vun der Gemeng Useldeng, der Mme Diane Dupont, Presidentin vum Conseil d'administration vum Fonds du Logement , an dem Här Eric Rosin, Direkter vum Fonds du Logement.

 

De Projet ass an der rue de l'église zu Useldeng an besteet aus 4 maisons jumeléees. D'Haiser sin an der Energie-klass A/A/A.

De Bureau Dieschbourg huet d'Conceptioun vum Projet gemaach.