Gratis Berodung fir d 'Bierger aus dem Réidener Kanton

 

 


 

- Energie Spueren an erneierbar Energien (Sonn, Holz, Wand a Waasser)

- Gesond a nohalteg bauen a renovéieren, de Choix vum richtegen Material

- Berodung zu Fiichtegkeet a Schimmel

- Staatlech a kommunal Subsiden fir Sanéierung, Neibau an erneierbar Energien


 

 

- Kampagne "ouni Pestiziden" a "Blummewisen"

- Drénkwaasserqualitéit a Reewaassergestioun

- Themeweeër

- Pedagogesch Aktivitéiten (Féierungen, Excursiounen, Kraiderwanderungen,...)

 

LOGO-PACTE-CLIMAT-LU-50.png 

- Nohalteg Mobilitéit: qualitativen ëffentleche Verkéier, besser Infrastrukturen fir Vëlosfuerer & Foussgänger

- Regional & laangliefeg Produkter akafen

- Biergerbedeelegung fir eng klimafrëndlech Gemeng

- Kommunikatioun & Aktiounen